Regulamentul evenimentului

ediţia a IV-a, 2016

 

Festivalul Internațional de Teatru - FEST(IN) pe Bulevard

REGULAMENT

 

I.         Motivaţia Festivalului

Teatrul Nottara din Bucureşti, cu sprijinul UNITER, organizează Festivalul Internațional de Teatru - FEST(IN) pe Bulevard, manifestare teatrală internaţională anuală, care va avea loc la Bucureşti, în perioada 10-22 octombrie 2016.

            Proiectul este dedicat în primul rând comunităţii bucureştene, dar şi oamenilor de teatru, producătorilor de festivaluri, jurnaliştilor din presa scrisă ṣi audiovizual din Bucureşti, din ţară şi din străinătate.

            Am început acest festival cu trei ani în urmă, se cheamă deci că suntem încă tineri. Dar hotărârea noastră de la debut a rămas implacabilă: dorim să construim o dimensiune românească pentru unul din valoroasele principii ale politicii culturale europene: „Teatrul este un factor al creşterii calităţii vieţii şi al asigurării coeziunii sociale.”        

Acest eveniment rămâne unic, şi la a patra sa ediṭie, fiindcă în momentul de faţă în România nu există un festival competitiv, dedicat CRIZELOR (de orice fel) şi nici COMEDIEI BULEVARDIERE.

Programul festivalului este alcătuit de un singur selecṭioner, ceea ce înseamnă că Directoarea Festivalului, Marinela Ṭepuṣ, invită companii de teatru publice ṣi private să-ṣi prezinte producṭiile în faṭa publicului bucureṣtean.

În 2016, programul include, pe lângă cele cinci secţiuni principale, producṭii teatrale, dezbateri ṣi colocvii pe temele centrale ale festivalului, lansări de carte de teatru, evenimente stradale, expoziṭii de fotografie ṣi comemorări ale actorilor Ṭeatrului Nottara.

1. La Sala Horia Lovinescu se va desfăşura, cu precădere, secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI, care are drept temă COMEDIA DE BULEVARD, şi va cuprinde cinci până la opt asemenea comedii ale unor teatre din România şi din străinătate. O parte dintre ele vor fi prefaţate de o scurtă conferinţă având ca temă „comedia de bulevard”, specie a genului dramatic  pe nedrept decăzută în atenţia oamenilor de teatru. Teatrul Nottara îşi preţuieşte publicul, dovedit a fi mare iubitor al comediei (în urma unui sondaj de opinie realizat de IMAS, a rezultat faptul că cca 70 % dintre spectatori preferă comedia), şi va încerca să reabiliteze noţiunea de comedie bulevardieră, considerând că este o specie teatrală viabilă, cu condiţia unor realizări de calitate artistică și bun gust .

 

2. La Sala Studio George Constantin se va desfăşura, preponderent, secţiunea care are drept temă CRIZELE DE FAMILIE, un subiect extrem de dezbătut, dovedindu-se atât de prezent în viaţa noastră de zi cu zi. Proiectul îşi doreşte să pună în discuţie realităţile amintite prin intermediul teatrului (forma de artă cu cea mai mare implicare în viaţa socială), stimulând gradul de conştientizare a pericolului reprezentat de disoluţia modelului şi valorilor tradiţionale ale familiei, ca reflectare a crizei prin care trece societatea însăşi.

 

            3. Din 2015, festivalul  mai are o secțiune, In memoriam, dedicată unor mari artiști dispăruți, care au avut o contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. Personalitățile comemorate de noi, în cadrul aceastei ediții, sunt: Emil Hossu, Ștefan Radof, George Alexandru, Corneliu-Dan Borcia.

 

             4. Secțiunea competitivă NETA (New European Theatre Action) va cuprinde 5 spectacole de studio ale unor teatre din rețeaua festivalieră cu același nume: România (Teatrul Nottara – membru NETA din 2015), Serbia, Kosovo, Bulgaria, Croaţia.

             

             5. Festivalul de Teatru pentru Deținuți a devenit, din 2015,  Secțiunea Multi Art EXIT a manifestării. Este un eveniment unic în Europa și se constituie într-o amplă mișcare de reconsiderare a relației penitenciarului cu societatea în procesul de reintegrare socială a foștilor deținuți.

 

            Secţiunile principale vor avea caracter competitiv, iar sistemul de acordare a premiilor va fi unul flexibil şi interactiv, în care publicul, cunoscător şi amator de teatru, va fi direct implicat.

 

II.       Obiective

A. Obiective principale

            Prin Secţiunea dedicată COMEDIEI DE BULEVARD, dorim să oferim publicului o serie de spectacole  de succes realizate de regizori prestigioşi şi care au în distribuţiile  lor vedete ale teatrului românesc şi internaţional, devenite adevărate „capete de afiş”. Festivalul propune spectatorilor şansa de a preţui o adevărată vedetă (actor, regizor, scenograf, dramaturg), în contrast cu promovarea falselor valori, adesea impuse agresiv pe diferite canale media. De asemenea, Festivalul îşi doreşte să revitalizeze valoarea adevăratei comedii, atunci când este realizată cu talent şi fără prejudecata facilităţii sau a desuetudinii... Prin intermediul acestei secţiuni, se urmăreşte şi o mai mare apropiere de preocupările publicului, precum şi permanenta fidelizare a acestuia.

            Prin Secţiunea destinată CRIZEI (în 2016, tema secțiunii competitive este Crize de familie), dorim atragerea unor largi segmente de spectatori, care să descopere şi să preţuiască virtuţile artei teatrale, mai ales în contextul atât de actual al unor teme care ne ameninţă şi ne modifică echilibrul zi de zi. FEST(IN) pe Bulevard trebuie privit ca o abordare provocatoare din perspectiva largă a definiţiilor termenilor „cultural” şi „resurse culturale”, în sensul cuprinderii unor elemente ca: spectacol, artă, patrimoniu cultural, tradiţii locale, mass-media etc.

 

B. Alte obiective

  • Realizarea unui spaţiu de emulaţie spirituală şi creativă;
  • Crearea unui orizont uman lărgit prin şi de către teatru;
  • Stimularea schimbului cultural între operatorii culturali din ţară şi din străinătate;
  • Iniţierea şi dezvoltarea de noi contacte ale Teatrului Nottara cu reţele teatrale și festivaliere din România şi din străinătate;
  • Conştientizarea opiniei publice cu privire la calitatea spectacolelor produse în România şi în străinătate, spectacole realizate pe teme  diferite, dar având ca vectori principali: talentul, calitatea, virtuozitatea;
  • Implicarea activă şi responsabilizarea celorlalţi operatori culturali din Bucureşti, în vederea organizării, în condiţii de performanţă, a unui festival de interes internaţional;
  • Implicarea activă a factorilor din domeniul educaţional şi al protecţiei sociale în descoperirea unor valenţe pe care le posedă teatrul, ca artă sincretică;
  • Cooperarea factorilor de decizie la nivel instituţional, administrativ, politic în vederea derulării unui proiect comun de anvergură.

 

III        Categoria Festivalului

            Festivalul are caracter competitiv pentru principalele secţiuni, iar sistemul de acordare a premiilor este unul flexibil şi interactiv, în care publicul bucureştean, cunoscător şi iubitor de teatru, este direct implicat. Prin urmare, în funcţie de bugetul disponibil pentru organizarea acestui eveniment, vor exista două jurii de specialitate, unul pentru Secţiunea Crize de familie, iar celălalt pentru Secţiunea NETA. Juriile vor fi alcătuite din 3 – 5 membri, critici de teatru recunoscuţi, şi vor acorda  Premiul pentru cel mai bun spectacol, pentru fiecare dintre cele două secţiuni.

 

IV.       Locul şi data desfăşurării Festivalului

            FEST(IN) pe Bulevard se desfăşoară toamna, la începutul stagiunii, când festivalurile româneşti de tradiţie încă nu au început, astfel încât să nu impietăm, în nici un fel asupra activităţii altor teatre din Bucureşti şi din ţară. Va începe, întotdeauna, în cea de-a doua decadă a lunii octombrie şi va dura opt până la paisprezece zile. Reprezentaţiile şi activităţile conexe se vor desfăşura în incinta Teatrului Nottara, pe teritoriul stradal din împrejurimi, precum și în alte teatre și instituții, firme, institute culturale, librării etc. partenere. În 2016, vor avea loc evenimente la Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul Țăndărică, Palatul Cotroceni, Institutul Ballasi, Hotel Ambasador, posibil ṣi în alte teatre bucureștene ale Municipalității.

Fiind un proiect ambiţios şi de durată, preconizăm ca, în câţiva ani, festivalul să devină un bun al tuturor bucureştenilor, astfel încât să dezvoltăm şi o secţiune Off, găzduită de alte teatre subvenţionate de PMB.

Ediţia 2016 reprezintă ÎNTOARCEREA Teatrului Nottara în sediul din Bd. Magheru nr. 20, după aproape un an de „exil”; ca urmare a efectelor generate de apariţia Legii nr. 282 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, Teatrul C.I. Nottara a fost nevoit să-şi suspende temporar activitatea organizării spectacolelor în cele două săli de la sediu, Horia Lovinescu şi George Constantin. Ca semn de recunoştinţă, vor fi invitate să participe la acest eveniment, majoritatea teatrelor care ne-au oferit găzduire în acest răstimp (teatre din București și din țară).

Festivalul se va desfășura, numai în acest an, în perioada 10 – 22 octombrie și va avea ca obiectiv principal INFORMAREA ȘI READUCEREA PUBLICULUI FIDEL  în sălile noastre de spectacol.

 

V.        Organizatorii Festivalului

            Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt finanţatorii principali ai Festivalului Internațional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard şi asigură, prin intermediul Teatrului Nottara, organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a manifestării, precum și susținerea financiară a premiilor.

            Se va încerca şi atragerea unor parteneri, cofinanțatori, sponsori de rang naţional sau internaţional.

 

VI. Condiţii de participare. Modalitatea de selecţie

 

Pentru selecţie se au în vedere toate teatrele de dramă şi de păpuşi din România, din reţeaua de stat sau companii particulare cu activitate artistică atestată, precum şi teatre din ţările europene, care acceptă condiţiile de participare descrise în prezentul regulament. Selecționerul va fi directorul teatrului sau un juriu format din 3 membri și numit de către acesta.

În ceea ce priveşte Secţiunea centrată pe CRIZĂ, fiecare teatru care doreşte să fie prezent în festival va propune un spectacol  adecvat temei. Selecționerul/ selecționerii îşi rezervă dreptul de a accepta sau nu asemenea producţii, făcând o selecţie riguroasă, în care doar valoarea şi talentul au sorţi de izbândă. În această secţiune vor fi selectate între cinci şi zece producţii.

Pentru această secţiune, Teatrul Nottara se obligă să asigure logistica, spaţiile de joc şi aparatul tehnic. De asemenea, va suporta costurile pentru transportul personalului artistic și tehnic, onorarii de participare, servicii hoteliere pentru maximum trei nopți.

            Participarea spectacolelor la Festival va fi determinată pentru toate secțiunile, în urma procesului de selecţie, de propunerea unor texte de bună calitate, de prezenţa în distribuţie a vedetelor autentice şi de posibilitatea asumată ca reprezentaţiile să poată fi jucate în condiţii optime, în spaţiile destinate festivalului.

            Rezultatele selecţiei vor fi comunicate şi mediatizate până la data de 15 iulie a fiecărui an.

            Activitatea echipei de proiect, a selecţionerilor și a membrilor juriilor sunt sprijinite moral şi material de către Teatrul Nottara, sub formă de onorarii.

În cazul încheierii unui parteneriat de reciprocitate cu trupele din străinătate, teatrul / compania parteneră se angajează să asigure aceleaşi condiții ca cele pe care le asigură şi teatrul nostru, cu ocazia turneului sau a participării noastre la un festival organizat de către terţi. În acest context se poate conveni, de comun acord, o primă de participare sau plata unor onorarii.

 

 

VII. Condiţii de organizare şi de desfăşurare a Festivalului

 

A. Participarea trupelor

            Producţiile selecţionate pentru a participa la una dintre secţiunile festivalului vor avea cel puţin o reprezentaţie (aşa cum s-a convenit, în prealabil, cu organizatorii).

            Trupelor incluse în programul festivalului (cu sediul la o distanţă mai mare de 300 de kilometri) li se asigură, de către organizatori, servicii hoteliere (până la trei nopţi de cazare), decontarea transportului pe bază de documente justificatoare, onorarii sau o primă de participare (după caz).

            Trupelor participante li se asigură sprijin logistic şi tehnic din partea organizatorilor: gratuitate pentru spaţiile şi timpii de repetiţie şi de joc, montare-demontare decor, asistenţă tehnică.

 

B. Invitaţi individuali

            La festival, participă, în calitate de invitaţi speciali, personalităţi teatrale din ţară şi din străinătate: critici de teatru, secretari literari, cadre didactice importante de la instituţiile de învăţământ superior artistic, directori de teatre şi de festivaluri, oameni de teatru marcanţi, jurnalişti.

            Invitaţilor speciali din ţară şi din străinătate li se asigură de către organizatori servicii hoteliere pentru perioada festivalului şi transportul, conform prevederilor legale. Pentru invitaţii individuali din ţară, organizatorii festivalului decontează costul transportului feroviar sau cu avionul (cu opţiune pentru mijlocul de transport cel mai puţin costisitor), sau al transportului auto, conform prevederilor legale.

            La festival, participă şi invitaţi speciali din străinătate: directori de festivaluri internaţionale şi companii teatrale, producători, specialişti cu recunoaştere internaţională, critici de teatru, sociologi, politologi.

            Invitaţilor străini li se asigură, de către organizatori, locuri la reprezentații, servicii hoteliere, transport, conform prevederilor legale.

            Invitaţilor implicaţi în cadrul colocviilor, dezbaterilor, juriilor, în calitate de moderatori, comunicatori, membri ai unui juriu etc. li se va plăti un onorariu, în urma unei negocieri, conform prevederilor legale.

            Organizatorii asigură transfer auto în Bucureşti, de la gară şi aeroport la hotel şi către gară sau aeroport (dacă este cazul). Se asigură, de asemenea, transport local operativ în folosul festivalului (producţie, repetiţii, transport divers, pentru comitetul de organizare, colaboratori, participanți etc.).

 

C. Tipărituri, presă, protocol

            Festivalul asigură editarea şi producerea materialelor publicitare (bannere, afişe grafice şi unul care cuprinde programul reprezentaţiilor, fluturaşi, mape, pixuri inscripţionate cu sigla festivalului şi a teatrului gazdă, antete, caiete-program, trofee, sacoşe şi tricouri promoţionale cu sigla festivalului imprimată pe material, invitaţii, un ziar al festivalului realizat în colaborare cu studenţi ai unor facultăți de teatru şi critici de la AICT, alte materiale de publicitate) specifice unei manifestări culturale de anvergură. Aceste materiale ajută la o mai bună vizibilitate a evenimentului, atât în Bucureşti, cât şi în ţară sau în străinătate.

            Festivalul asigură activitatea de presă, relaţii cu publicul, protocol (oferirea unor coşuri cu flori la sfârşitul spectacolelor) şi realizarea unor manifestări colaterale (conferinţe de presă, întruniri de specialitate, mese rotunde, întâlniri cu oaspeţi străini etc.).

 

VIII. Activităţile specifice Festivalului

Festivalul Internațional de Teatru - FEST(IN) pe Bulevard se constituie într-o ofertă culturală complexă, modernă, inedită pe piaţa festivalieră din România, care va fi completată cu întâlniri ale publicului cu personalităţile invitate, în cadrul unor dezbateri, colocvii... (întâlnire cu vedetele implicate, sesiune de autografe, amintiri, fotografii, filme şi producţii radio, totul înregistrat video şi transformat în DVD-uri de colecţie).... Dacă vor fi prezentate şi spectacole în afara concursului, ele se vor desfăşura în spaţiile precizate în capitolele precedente. În afara secţiunilor oficiale, se vor organiza şi secţiuni conexe: spectacole-lectură, colocvii, dezbateri, lansări de carte, concursuri, aniversări.  Acestea vor  avea loc în spaţiile teatrului sau în cele  ale unor teatre şi instituţii culturale partenere.

Se vor organiza şi evenimente stradale. Acestea vor avea loc în spaţiile din preajma sediului, respectiv trotuarul din fața teatrului,  parcarea aflată vizavi de teatru, bulevardul Magheru (între Piața Romană și Universitate) şi vor avea menirea de a atrage atenţia trecătorilor (potenţiali spectatori) asupra manifestărilor dinlăuntrul teatrului.

            Pe lângă aceste elemente, ne propunem ca Festivalul să câştige în importanţă şi autoritate an de an şi prin încheierea unor parteneriate cu alte teatre sau instituţii de cultură, astfel încât să poată propune şi dezvolta şi o secţiune Off.    

Prin manifestările propuse, vom urmări ca festivalul să câştige prestigiu şi amploare, fiind permanent conectaţi cu cei cărora le este destinat evenimentul: spectatorii bucureşteni. În acest sens, spectactorii vor fi implicaţi în toate activităţile teatrului, vor fi implicați permanent în evenimentele aflate în desfăşurare, astfel încât, la sfârşitul festivalului, să avem oglinda opiniilor lor, cu propunerile şi cu aşteptările necesare pregătirii ediţiilor viitoare.

             

 

Marinela ŢEPUŞ,

Directorul Teatrului Nottara