Emil Boroghină - Director fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare - FESTin pe Bulevard

Emil Boroghină - Director fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare

 Fest(in) pe bulevard
și familia Teatrului Nottara


Soarta mi-a dat şansa de a câştiga în ultimii 30 de ani o anumită experienţă privitoare la festivalurile artistice. Ea a fost dobândită, mai întâi, prin nenumăratele participări cu spectacolele Teatrului Naţional din Craiova, realizate în majoritatea lor de Silviu Purcărete, la manifestări culturale de anvergură de pe toate continentele lumii. Putem spune că Naţionalul craiovean a scris atunci istorie pentru teatrul românesc, ajungând pentru prima dată la festivaluri unde teatrele noastre au visat să ajungă şi care se arătau tuturor inaccesibile. A venit imediat după aceea organizarea, începând cu anul 1994, a Festivalului Shakespeare, care a crescut valoric de la o ediţie la alta, fiind catalogat acum drept unul dintre cele mai importante festivaluri Shakespeare din întreaga lume (şi acestea nu sunt puţine), pentru o parte dintre participanţii din străinătate, critici de teatru şi shakespeareologi de faimă mondială, părând chiar cel mai important.

Cu riscul de a fi considerat lipsit de modestie, cred că pot afirma că am învăţat când un festival înseamnă ceva, este un act cultural major sau rămâne o întâlnire semnificativă doar pentru comunitatea locală unde se desfăşoară.

Am învăţat, de asemenea, că nu amploarea manifestării şi cifrele evenimentelor sunt cele mai importante, ci calitatea acestora. De aceea, îmi permit să declar că în peisajul teatral românesc, între manifestările festivaliere organizate la noi, Fest(in) pe Bulevard şi-a câştigat dreptul de a fi considerat un festival cu personalitate distinctă, un festival adevărat şi competitiv.

Nu pot să nu spun că am fost impresionat de atenţia pe care Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara şi a Festivalului, pe care o preţuiesc enorm, o acordă personalităţilor artistice, oamenilor de teatru, nu numai din Capitală, ci şi din provincie, cultivând permanent o strânsă relaţie cu aceştia, invitându-i an de an la festival, pentru a-i urmări creşterea, majoritatea având chiar o participare activă în organizarea Fest(in)-ului, prin implicarea în desfăşurarea evenimentelor sau prezenţa în jurii, cum la fel de impresionat am fost de-a lungul ultimilor ani, văzând cât de mult contează pentru Marinela Ţepuş şi Teatrul Nottara legătura statornicită cu teatrele româneşti din Basarabia, putând constitui pentru noi cel mai minunat exemplu în acest sens.

Fest(in) pe Bulevard este o manifestare artistică de o indiscutabilă valoare, dar şi o reală sărbătoare, degajând o atmosferă cu totul specială, de împlinire şi bucurie, ce se datorează celor ce conduc destinele acestui teatru, dar şi tuturor celorlalţi, văzuţi sau nevăzuţi, celor care sunt numiţi pe drept cuvânt nu echipa Teatrului Nottara, CI FAMILIA TEATRULUI NOTTARA

 

  Emil Boroghină,

 Director fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare

       Președintele juriului Fest(in) pe Bulevard