Regulamentul evenimentului - FESTin pe Bulevard

Regulamentul evenimentului

Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, 2018

ediția a VI-a

 

 

Perioada de desfășurare:

27 aprilie – 6 mai – Secțiunea Planeta Shakespeare

12  21 oct. 2018  – FEST(in) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție

21 – 22 noiembrie   – Secțiunea MultiArt EXIT

 

          Motivaţia Festivalului

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale și al UNITER, organizează Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, manifestare teatrală internaţională anuală, care va avea loc la Bucureşti, între 12 şi 21 octombrie 2018.

Proiectul este dedicat atât comunităţii bucureştene, cât şi celor care vizitează Capitala în această perioadă, oamenilor de teatru, producătorilor de festivaluri, jurnaliştilor, oamenilor de radio şi de televiziune din Bucureşti, din ţară şi din străinătate.

 

Festivalul pe care îl organizăm anual este, pe de o parte, dedicat comediei bulevardiere, specie mult apreciată de către public, dar, pe de alta, şi unor tematici extrem de actuale pentru societatea noastră.

 

Începând cu ediția din 2018, FEST(in) pe Bulevard devine partener al Festivalului Internațional Shakespeare, festival care și-a câștigat un prestigiu deosebit de-a lungul anilor.  FEST(in) pe Bulevard va găzdui, la Teatrul Nottara, câteva dintre spectacolele invitate în cadrul acestuia. 

 

Evenimentul  se desfășoară în București și cuprinde următoarele secțiuni:

– Criza comunicării – secțiune competitivă – în cadrul căreia vor fi supuse atenției spectatorilor producții (preponderent) pentru și despre tineri (secțiunea cuprinde spectacole din București, din țară și din străinătate). Prin această secțiune dorim să punem în discuţie criza comunicării, prin intermediul actului teatral, ca formă de artă cu cea mai mare implicare în viaţa socială. O temă complexă, cu multiple implicații, atât în viața individului, cât și în cea a Cetății.

 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă care va cuprinde spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public.

 

– Premiere în FEST(in)  secțiunea cuprinde cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni.

 

– Planeta Shakespeare – secțiunea se referă la parteneriatul pe care îl are Teatrul Nottara, începând cu această ediție, cu Festivalul Internațional Shakespeare. Preambulul FEST(in)-ului de anul acesta îl vor reprezenta șase dintre spectacolele programate în ediția a XI-a a Festivalului Shakespeare. Teatrul Nottara va găzdui producții invitate din Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite ale Americii.  

 

 Invitați speciali  secțiunea cuprinde producții de bună calitate și de succes, care nu s-au încadrat în secțiunile caracteristice anului 2018 și aparțin unor teatre partenere ale Teatrului Nottara.

 

– Multi Art EXIT  fostul festival de teatru pentru persoane private de libertate a devenit una dintre secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în luna noiembrie. Eveniment unic în Europa, se constituie într-o amplă mișcare de reconsiderare a relației penitenciarului cu societatea în procesul de reintegrare socială a foștilor deținuți.

 

– Spectacole-lectură  – pe texte care tratează criza comunicării

– Evenimente stradale  – două sau mai multe  evenimente stradale vor avea menirea să promoveze Festivalul și să atragă atenția asupra lui și asupra activității Teatrului Nottara. Se vor adresa altor segmente de public decât cel fidel teatrului.

–  In memoriam, secțiune dedicată unor personalităţi teatrale dispărute, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia teatrului românesc.

 

Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, lansări de carte de teatru, vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO, discuții cu publicul după reprezentații, concerte, aniversări.          

          

Secţiunile principale vor avea caracter competitiv, iar sistemul de acordare a premiilor va fi unul flexibil şi interactiv, cu implicarea directă a publicului cunoscător şi amator de teatru.

 

II.       Obiective

 

A. Obiective principale

 

Prin Secţiunea dedicată COMEDIEI DE BULEVARD, Festivalul oferă publicului o serie de spectacole de succes realizate de regizori prestigioşi, care au în distribuţie vedete ale teatrului românesc şi internaţional, devenite adevărate „capete de afiş”. Festivalul propune spectatorilor şansa de a preţui un artist adevărat (actor, regizor, scenograf, dramaturg), în contrast cu promovarea falselor valori, impuse agresiv în mass-media. Festivalul îşi doreşte să revitalizeze imaginea comediei adevărate, construite cu talent şi fără prejudecata frivolităţii sau a desuetudinii. Prin intermediul acestei secţiuni se urmăreşte o mai mare apropiere de preocupările şi de gusturile publicului, pentru transformarea sa într-un consumator fidel de teatru în general şi de comedie bulevardieră, în special.

 

Prin Secţiunea destinată CRIZEI COMUNICĂRII, dorim atragerea unor largi segmente de spectatori care să descopere şi să preţuiască virtuţile artei teatrale, mai ales în contextul atât de actual al unor teme care ne ameninţă şi ne alterează echilibrul zi de zi. Fest(in) pe Bulevard trebuie privit ca o provocare din perspectiva largă a noţiunilor „cultural” şi „resurse culturale”, în sensul includerii unor elemente ca spectacol, artă, patrimoniu cultural, tradiţii locale, mass-media etc.

 

 

B. Alte obiective

 

  • Realizarea unui spaţiu de emulaţie spirituală şi creativă;
  • Crearea unui orizont uman lărgit prin şi de către teatru;
  • Stimularea schimbului cultural între operatorii culturali din ţară şi din străinătate;
  • Iniţierea şi dezvoltarea de noi contacte ale Teatrului Nottara cu reţele teatrale și festivaliere din România şi din străinătate;
  • Conştientizarea opiniei publice cu privire la calitatea spectacolelor produse în România şi în străinătate, având ca vectori principali talentul, calitatea, actualitatea;
  • Implicarea activă şi responsabilizarea celorlalţi operatori culturali din Bucureşti, în vederea organizării, în condiţii de performanţă, a unui festival de interes internaţional;
  • Implicarea activă a factorilor din domeniul educaţional şi al protecţiei sociale în descoperirea unor valenţe pe care le posedă teatrul, ca artă sincretică;
  • Cooperarea factorilor de decizie la nivel instituţional, administrativ, politic în vederea derulării unui proiect comun de anvergură.

 

III        Categoria Festivalului

 

Festivalul are caracter competitiv pentru principalele secţiuni, iar sistemul de acordare a premiilor este unul flexibil şi interactiv, în care publicul bucureştean, cunoscător şi iubitor de teatru, este direct implicat. Prin urmare, în funcţie de bugetul disponibil pentru organizarea acestui eveniment, vor exista două jurii: un juriu de specialitate, format din critici/ oameni de teatru recunoscuţi (3-5 membri) pentru Secţiunea Criza comunicării şi un juriu alcătuit din spectatori (3-5 membri) pentru Secțiunea Bulevardul Comediei.

Se vor oferi următoarele premii: Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru din Secțiunea Criza comunicării, respectiv Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru din cadrul Secțiunii Bulevardul Comediei,  premii ce vor fi susținute financiar fie de către teatrul organizator, fie din sponsorizări. La acestea se pot adăuga premii speciale, oferite, în exclusivitate, de către sponsori/ parteneri.

 

IV.      Locul şi data desfăşurării Festivalului

 

Fest(in) pe Bulevard se desfăşoară, încă de la prima ediție, toamna, la jumătatea lunii octombrie, marcând deschiderea unei noi stagiuni. Ediţia din acest an are trei perioade de desfășurare: 27 aprilie – 6 mai – Secțiunea Planeta Shakespeare; 12  21 octombrie 2018  – FEST(IN) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiunile de tradiție; 21 – 22 noiembrie   – Secțiunea MultiArt EXIT.

Reprezentaţiile şi activităţile conexe se vor desfăşura, preponderent, în incinta Teatrului Nottara, pe teritoriul stradal din împrejurimi, precum și în alte teatre și instituții, firme, institute culturale, librării partenere etc. În 2018, vor avea loc evenimente la Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, posibil şi în alte teatre bucureștene ale Municipalității, Institutul Balassi, Librăria Cărturești-Verona etc.

Fiind un proiect ambiţios şi de durată, preconizăm ca, în câţiva ani, festivalul să devină un bun al tuturor bucureştenilor, astfel încât să dezvoltăm şi o secţiune off, găzduită de alte teatre subvenţionate de PMB.

 

 

 

V.       Organizatorii Festivalului

 

Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt finanţatorii principali ai Festivalului Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard şi asigură, prin intermediul Teatrului Nottara, organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a manifestării, precum și susținerea financiară a premiilor (în cazul în care nu vor fi  atrași sponsori pentru susținerea acestora).

Se va încerca şi atragerea unor parteneri, cofinanțatori, sponsori de rang naţional sau internaţional.

 

VI. Condiţii de participare. Modalitatea de selecţie

 

Pentru selecţie se au în vedere teatrele de dramă şi de păpuşi din România, din reţeaua de stat sau companii particulare cu activitate artistică atestată, precum şi teatre din alte ţări, care acceptă condiţiile de participare descrise în prezentul regulament. Selecționerii vor fi directorul teatrului și/sau oameni de teatru numiți de către acesta. La ediția de anul acesta, echipa de selecție este compusă din Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, Raluca Rădulescu, jurnalist radio, și Narcisa Mocanu, ultima fiind implicată numai în secțiunea spectacolelor străine.

În ceea ce priveşte Secţiunea centrată pe CRIZĂ, fiecare teatru care doreşte să fie prezent în festival va propune un spectacol adecvat temei. Selecționerii îşi rezervă dreptul de a accepta sau nu asemenea producţii, făcând o selecţie riguroasă, în care doar valoarea şi talentul au sorţi de izbândă. În această secţiune, cea mai importantă din festival, vor fi selectate între 7 şi 10 producţii. Teatrul Nottara se obligă să asigure logistica, spaţiile de joc şi aparatul tehnic. De asemenea, va suporta costurile de transport pentru personalul artistic și tehnic precum și pentru decor și costume, onorarii pentru actori și personalul tehnic (onorariu pentru regizor și/ sau scenograf etc. numai în cazul în care acesta/ aceștia are/au o asemenea clauză în contractul cu producătorul și numai pe baza unei copii după contract), servicii hoteliere pentru maximum trei nopți.

Participarea spectacolelor la Festival va fi determinată, pentru toate secțiunile, în urma procesului de selecţie, de propunerea unui text adecvat secțiunilor și tematicilor agreate de către organizatori, de calitatea producției în întregul său şi de posibilitatea asumată ca reprezentaţiile să poată fi jucate în condiţii optime, în spaţiile destinate festivalului.

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate până la data de 20 mai  2018, urmând ca negocierea bugetului pentru deplasarea în București și pentru participare, precum și programarea spectacolelor să fie făcută până la data de  11 iunie a.c.
Activitatea echipei de proiect, a selecţionerilor și a membrilor juriilor este susținută logistic şi material de către Teatrul Nottara, sub formă de onorarii.

Există posibilitatea încheierii unui parteneriat de reciprocitate cu trupele din străinătate. În acest caz, teatrul/ compania parteneră se angajează să asigure aceleaşi condiții ca acelea oferite de Teatrul Nottara, cu ocazia turneului sau a participării noastre la un festival organizat de către terţi.

 

VII. Condiţii de organizare şi de desfăşurare a Festivalului

 

A. Participarea trupelor

 

Producţiile selecţionate pentru a participa la una dintre secţiunile festivalului vor avea cel puţin o reprezentaţie (aşa cum s-a convenit, în prealabil, cu organizatorii).

Trupelor incluse în programul festivalului (cu sediul la o distanţă mai mare de 300 de kilometri de București) li se asigură, de către organizatori, servicii hoteliere ( pentru două până la trei nopţi de cazare), onorarii sau o primă de participare (după caz) și transportul (persoane, decor, costume). În cazul unei montări complexe și de durată a decorurilor și luminilor, poate fi oferită cazarea și pentru trupele unor teatre aflate la o distanță mai mică de 300 km.

Trupelor participante li se asigură sprijin logistic şi tehnic din partea organizatorilor: gratuitate pentru spaţiile şi pentru timpul de repetiţie şi de joc, montare-demontare decor, asistenţă tehnică, transfer persoane de la aeroport la hotel și înapoi la aeroport (dacă este cazul).

 

B. Invitaţi individuali

 

           La festival participă, în calitate de invitaţi speciali, personalităţi teatrale din ţară şi din străinătate: critici de teatru, secretari literari, cadre didactice importante de la instituţiile de învăţământ superior artistic, directori de teatre şi de festivaluri, oameni de teatru, studenți ai facultăților de teatru, jurnalişti.

Invitaţilor speciali din ţară şi din străinătate li se asigură de către organizatori servicii hoteliere pentru perioada festivalului, conform prevederilor legale. Pentru invitaţi se decontează de către organizatorii festivalului costul transportului individual SNCFR, transportul auto sau cu avionul, conform prevederilor legale.

La festival, participă şi invitaţi speciali din străinătate: directori de festivaluri internaţionale şi companii teatrale, producători, specialişti cu recunoaştere internaţională, critici de teatru, sociologi, politologi.

Invitaţilor străini li se asigură, de către organizatori, locuri la reprezentații, servicii hoteliere și transportul, conform prevederilor legale.

Invitaţilor implicaţi în cadrul colocviilor, dezbaterilor, juriilor, în calitate de moderatori, comunicatori, membri ai unui juriu etc. li se va plăti un onorariu, în urma unei negocieri, conform prevederilor legale.

Organizatorii asigură transfer auto în Bucureşti, de la gară şi aeroport la hotel şi către gară sau aeroport (dacă este cazul). Se asigură, de asemenea, transport local operativ în folosul festivalului (producţie, repetiţii, transport divers, pentru comitetul de organizare, colaboratori, participanți etc.).

 

C. Tipărituri, presă, protocol

 

           Festivalul asigură editarea şi producerea materialelor publicitare (bannere, afişe grafice şi panoptică urbană care cuprinde programul reprezentaţiilor, fluturaşi, mape, pixuri inscripţionate cu sigla festivalului şi a teatrului gazdă, antete, caiete-program, trofee, sacoşe şi tricouri promoţionale cu sigla festivalului imprimată pe material, invitaţii, un ziar al festivalului realizat în colaborare cu studenţi ai unor facultăți de teatru şi critici de specialitate, alte materiale de promovare) specifice unei manifestări culturale de anvergură. Aceste materiale ajută la o mai bună vizibilitate a evenimentului, atât în Bucureşti, cât şi în ţară şi în străinătate.

Festivalul asigură activitatea de presă, relaţiile cu publicul, protocolul (oferirea unor coşuri cu flori la sfârşitul spectacolelor și/ sau a unor evenimente conexe importante) şi realizarea unor manifestări colaterale (conferinţe de presă, întruniri de specialitate, mese rotunde, întâlniri cu oaspeţi străini, colocvii, discuții cu publicul după reprezentații etc.).

 

VIII. Activităţile specifice Festivalului

 

Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard se constituie într-o ofertă culturală complexă, modernă, inedită pe piaţa festivalieră din România, care va fi completată cu întâlniri ale publicului cu personalităţile invitate, în cadrul unor dezbateri, colocvii, sesiuni de autografe, depănări de amintiri, fotografii, filme şi producţii radio, totul înregistrat video şi transformat în DVD-uri de colecţie. Spectacolele prezentate în afara concursului se vor desfăşura în spaţiile precizate în capitolele precedente. În afara secţiunilor oficiale, se vor organiza şi secţiuni conexe: spectacole-lectură, colocvii, dezbateri, lansări de carte, concursuri, aniversări. Acestea vor avea loc în spaţiile teatrului și/ sau în cele ale unor teatre, instituţii culturale, librării partenere etc.

Se vor organiza evenimente stradale desfăşurate în spaţiile din preajma sediului, respectiv trotuarul din fața teatrului, parcarea aflată vizavi de teatru, bulevardul Magheru (între Piața Romană și Universitate). Acestea au menirea de a atrage atenţia trecătorilor, potenţiali spectatori, asupra manifestărilor din teatru.

Organizatorii îşi propun ca Festivalul să câştige în importanţă şi autoritate an de an şi prin încheierea unor parteneriate cu alte teatre sau instituţii de cultură, astfel încât să poată propune şi dezvolta şi o secţiune off.          

Scopul urmărit este ca festivalul să câştige prestigiu şi amploare, printr-o conectare permanentă cu cei cărora le este destinat evenimentul: spectatorii bucureşteni și cei care vizitează Capitala. În acest sens, spectactorii vor fi implicaţi în toate evenimentele aflate în desfăşurare (tombole, concursuri cu premii constând în invitații la reprezentații, evenimente cu acces gratuit în limita locurilor disponibile: evenimente stradale, spectacole-lectură, colocvii), astfel încât, la sfârşitul festivalului, să avem oglinda opiniilor lor, cu propunerile şi cu aşteptările necesare pregătirii ediţiilor viitoare (completarea unor chestionare).

 

Inscrierea

Înscrierile se pot face în perioada 26 martie – 16 aprilie 2018 (data poștei), completând formularul descărcat de pe adresa www.festinpebulevard.ro. Propunerile pot fi trimise prin e-mail (prin transfer), la adresele norulet@yahoo.com – Ciprian Duică și tepusmarinela1959@yahoo.com – Marinela Țepuș. DVD-urile cu mențiunea Inscriere FEST(in) se vor trimite pe adresa Teatrului Nottara, Bulevardul General Gheorghe Magheru 20, București 010334, în atenția Doamnei Marinela Țepuș.

 

 

Marinela Țepuș,

Director Teatrul Nottara