Regulamentul evenimentului - FESTin pe Bulevard

Regulamentul evenimentului

Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 2017

ediția a V-a

 

I         Motivaţia Festivalului

 

           Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale și al UNITER, organizează Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, manifestare teatrală internaţională anuală, care va avea loc la Bucureşti, între 7 şi 18 octombrie 2017.

          Proiectul este dedicat atât comunităţii bucureştene, cât şi turiștilor, oamenilor care vizitează Capitala în această perioadă, oamenilor de teatru, producătorilor de festivaluri, jurnaliştilor, oamenilor de radio şi de televiziune din Bucureşti, din ţară şi din străinătate.

În contextul cultural actual şi, în mod particular, în conformitate cu direcţia managerială pe care Teatrul C.I. Nottara o urmează în ultimul timp, necesitatea unui eveniment de amploare cum este un festival care să concentreze într-un număr de zile atât spectacole de teatru, cât şi discuţii teoretice este din ce în ce mai evidentă. Dovadă stau cele patru ediţii ale festivalului organizat de teatrul nostru şi dosarele de presă bogate, care pot fi consultate pe site.

De aceea, încercând să statuăm specificul teatrului, şi anume, Teatrul C.I. Nottara – teatru de / PE bulevard, ne propunem ca festivalul pe care îl organizăm anual să fie dedicat atât comediei bulevardiere, specie mult apreciată de către public, dar şi unor tematici extrem de actuale, care marchează societatea.

Considerăm că un festival este o sărbătoare şi poate atrage segmente noi de public pe care, mai apoi, să le putem fideliza.

Evenimentul  se va desfășura în București și va avea următoarele secțiuni:

– Criza pubertății, criza adolescenței – secțiune competitivă – în cadrul căreia vor fi supuse atenției spectatorilor producții pentru și despre tineri (cuprinde spectacole din București, din țară și din străinătate). Prin această secțiune dorim să punem în discuţie criza pubertății, criza adolescenței, prin intermediul actului teatral, ca formă de artă cu cea mai mare implicare în viaţa socială.

– Text sau pretext – cuprinde spectacole prin intermediul cărora vom încerca să facem cunoscută publicului importanța echipei de creatori (regizor, scenograf, compozitor etc.) în realizarea unei producții scenice. Se vor prezenta câte două variante de spectacol pe același text și/sau spectacole cu două variante de distribuție. Se vor încerca, prin diverse formule de promovare, jocuri pe rețelele de socializare, premii, bilete promoționale, capacitarea spectatorilor de a vedea ambele variante de spectacol și de a participa la discuțiile de după reprezentații.

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă care va cuprinde spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public. Teatrul Nottara îşi preţuieşte publicul, dovedit a fi mare iubitor al comediei (un sondaj de opinie realizat de IMAS arată că 70% dintre spectatori preferă comedia), şi va încerca să reabiliteze noţiunea de comedie bulevardieră ca specie teatrală viabilă, cu condiţia unor spectacole de calitate și bun gust.

– Premiere în Fest(in)  cuprinde cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni.

 Invitați speciali  cuprinde producții de bună calitate și de succes, care nu s-au încadrat în secțiunile caracteristice anului 2017 și aparțin unor teatre partenere.

– Multi Art EXIT  fostul festival de teatru pentru persoane private de libertate a devenit una din secțiunile festivalului în 2015. Se va desfășura în zilele de 22 și 23 noiembrie. Este un eveniment unic în Europa și se constituie într-o amplă mișcare de reconsiderare a relației penitenciarului cu societatea în procesul de reintegrare socială a foștilor deținuți.

     Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe texte pentru și despre adolescenți, evenimente stradale, lansări de carte de teatru, vernisajul unor expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO, discuții cu publicul după reprezentații.   

         

          Secţiunile principale vor avea caracter competitiv, iar sistemul de acordare a premiilor va fi unul flexibil şi interactiv, cu implicarea directă a publicului cunoscător şi amator de teatru.

 

II.       Obiective

A. Obiective principale

          Prin Secţiunea dedicată COMEDIEI DE BULEVARD, dorim să oferim publicului o serie de spectacole de succes realizate de regizori prestigioşi, care au în distribuţie vedete ale teatrului românesc şi internaţional, devenite adevărate „capete de afiş”. Festivalul propune spectatorilor şansa de a preţui un artist adevărat (actor, regizor, scenograf, dramaturg), în contrast cu promovarea falselor valori, impuse agresiv în mass media. Festivalul îşi doreşte să revitalizeze imaginea comediei adevărate, construite cu talent şi fără prejudecata frivolităţii sau a desuetudinii. Prin intermediul acestei secţiuni se urmăreşte o mai mare apropiere de preocupările şi de gusturile publicului, pentru transformarea sa într-un consumator fidel de teatru în general şi de comedie bulevardieră, în special.

          Prin Secţiunea destinată CRIZEI, dorim atragerea unor largi segmente de spectatori care să descopere şi să preţuiască virtuţile artei teatrale, mai ales în contextul atât de actual al unor teme care ne ameninţă şi ne alterează echilibrul zi de zi. Fest(in) pe Bulevard trebuie privit ca o provocare din perspectiva largă a noţiunilor „cultural” şi „resurse culturale”, în sensul includerii unor elemente ca spectacol, artă, patrimoniu cultural, tradiţii locale, mass-media etc.

 

B. Alte obiective

  • Realizarea unui spaţiu de emulaţie spirituală şi creativă;
  • Crearea unui orizont uman lărgit prin şi de către teatru;
  • Stimularea schimbului cultural între operatorii culturali din ţară şi din străinătate;
  • Iniţierea şi dezvoltarea de noi contacte ale Teatrului Nottara cu reţele teatrale și festivaliere din România şi din străinătate;
  • Conştientizarea opiniei publice cu privire la calitatea spectacolelor produse în România şi în străinătate, având ca vectori principali talentul, calitatea, actualitatea;
  • Implicarea activă şi responsabilizarea celorlalţi operatori culturali din Bucureşti, în vederea organizării, în condiţii de performanţă, a unui festival de interes internaţional;
  • Implicarea activă a factorilor din domeniul educaţional şi al protecţiei sociale în descoperirea unor valenţe pe care le posedă teatrul, ca artă sincretică;
  • Cooperarea factorilor de decizie la nivel instituţional, administrativ, politic în vederea derulării unui proiect comun de anvergură.

 

III        Categoria Festivalului

          Festivalul are caracter competitiv pentru principalele secţiuni, iar sistemul de acordare a premiilor este unul flexibil şi interactiv, în care publicul bucureştean, cunoscător şi iubitor de teatru, este direct implicat. Prin urmare, în funcţie de bugetul disponibil pentru organizarea acestui eveniment, vor exista două jurii: un juriu de specialitate, format din critici de teatru recunoscuţi (3-5 membri) pentru Secţiunea Crize... şi un juriu alcătuit din spectatori (3-5 membri) pentru Secțiunea Bulevardul Comediei.

Se vor oferi următoarele premii: Premiul pentru cel mai bun spectacol din Secțiunea Criza pubertății, criza adolescenței şi Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru din cadrul Secțiunii Bulevardul Comediei.

 

IV.      Locul şi data desfăşurării Festivalului

          Fest(in) pe Bulevard se desfăşoară toamna, la începutul stagiunii, programat înainte de festivalurile româneşti de tradiţie, astfel încât să nu împiedice, în nici un fel, activitatea altor teatre din Bucureşti şi din ţară. Va începe către jumătatea lunii octombrie şi va dura opt până la paisprezece zile. Ediţia din acest an este programată între 7 şi 18 octombrie. Reprezentaţiile şi activităţile conexe se vor desfăşura în incinta Teatrului Nottara, pe teritoriul stradal din împrejurimi, precum și în alte teatre și instituții, firme, institute culturale, librării partenere etc. În 2017, vor avea loc evenimente la Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul Țăndărică, Teatrul Național București, Teatrul ACT, Institutul Balassi, Librăria Cărturești-Verona, Hotel Ambasador, posibil şi în alte teatre bucureștene ale Municipalității.

Fiind un proiect ambiţios şi de durată, preconizăm ca, în câţiva ani, festivalul să devină un bun al tuturor bucureştenilor, astfel încât să dezvoltăm şi o secţiune off, găzduită de alte teatre subvenţionate de PMB.

 

 

V.       Organizatorii Festivalului

          Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt finanţatorii principali ai Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard şi asigură, prin intermediul Teatrului Nottara, organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a manifestării, precum și susținerea financiară a premiilor (în cazul în care nu vom putea găsi sponsori pentru premii).

          Se va încerca şi atragerea unor parteneri, cofinanțatori, sponsori de rang naţional sau internaţional.

 

VI. Condiţii de participare. Modalitatea de selecţie

Pentru selecţie se au în vedere toate teatrele de dramă şi de păpuşi din România, din reţeaua de stat sau companii particulare cu activitate artistică atestată, precum şi teatre din alte ţări, care acceptă condiţiile de participare descrise în prezentul regulament. Selecționerul va fi directorul teatrului și/sau oameni de teatru numiți de către acesta.

În ceea ce priveşte Secţiunea centrată pe CRIZĂ, fiecare teatru care doreşte să fie prezent în festival va propune un spectacol adecvat temei. Selecționerul/ selecționerii îşi rezervă dreptul de a accepta sau nu asemenea producţii, făcând o selecţie riguroasă, în care doar valoarea şi talentul au sorţi de izbândă. În această secţiune vor fi selectate între 7 şi 15 producţii, fiind cea mai importantă din festival. Pentru această secţiune, Teatrul Nottara se obligă să asigure logistica, spaţiile de joc şi aparatul tehnic. De asemenea, va suporta costurile pentru transport, personal artistic și tehnic, onorarii pentru actori și personalul tehnic (onorariu pentru regizor și/ sau scenograf etc. numai în cazul în care acesta/ aceștia are/au o asemenea clauză în contractul cu producătorul și numai pe baza unei copii după contract), servicii hoteliere pentru maximum trei nopți.

          Participarea spectacolelor la Festival va fi determinată pentru toate secțiunile, în urma procesului de selecţie, de propunerea unui text adecvat secțiunilor și tematicilor propuse de către organizatori, de calitatea producției în întregul său şi de posibilitatea asumată ca reprezentaţiile să poată fi jucate în condiţii optime, în spaţiile destinate festivalului.

          Rezultatele selecţiei vor fi comunicate şi mediatizate până la data de 15 iulie ale fiecărui an.

          Activitatea echipei de proiect, a selecţionerilor și a membrilor juriilor e sprijinită moral şi material de către Teatrul Nottara, sub formă de onorarii.

În cazul încheierii unui parteneriat de reciprocitate cu trupele din străinătate, teatrul/ compania parteneră se angajează să asigure aceleaşi condiții ca acelea oferite de Teatrul Nottara, cu ocazia turneului sau a participării noastre la un festival organizat de către terţi. În acest context se poate conveni, de comun acord, o primă de participare sau plata unor onorarii, plată ce se va efectua de Organizator în contul Participantului (Compania de teatru/Teatrul), urmând ca aceștia să-și plătească personalul participant în Festival.

 

VII. Condiţii de organizare şi de desfăşurare a Festivalului

 

A. Participarea trupelor

          Producţiile selecţionate pentru a participa la una dintre secţiunile festivalului vor avea cel puţin o reprezentaţie (aşa cum s-a convenit, în prealabil, cu organizatorii).

          Trupelor incluse în programul festivalului (cu sediul la o distanţă mai mare de 300 de kilometri) li se asigură, de către organizatori, servicii hoteliere (două până la trei nopţi de cazare), onorarii sau o primă de participare (după caz) și transportul. În cazul unei montări complexe și de durată a decorurilor și luminilor, poate fi oferită cazarea și pentru trupele unor teatre aflate la o distanță mai mică de 300 km.

          Trupelor participante li se asigură sprijin logistic şi tehnic din partea organizatorilor: gratuitate pentru spaţiile şi pentru timpul de repetiţie şi de joc, montare-demontare decor, asistenţă tehnică, transfer persoane de la aeroport la hotel și înapoi la aeroport (dacă este cazul).

 

B. Invitaţi individuali

          La festival participă, în calitate de invitaţi speciali, personalităţi teatrale din ţară şi din străinătate: critici de teatru, secretari literari, cadre didactice importante de la instituţiile de învăţământ superior artistic, directori de teatre şi de festivaluri, oameni de teatru marcanţi, jurnalişti.

          Invitaţilor speciali din ţară şi din străinătate li se asigură de către organizatori servicii hoteliere pentru perioada festivalului, conform prevederilor legale. Pentru invitaţi se decontează de către organizatorii festivalului costul transportului individual SNCFR, transportul auto sau cu avionul, conform prevederilor legale.

          La festival, participă şi invitaţi speciali din străinătate: directori de festivaluri internaţionale şi companii teatrale, producători, specialişti cu recunoaştere internaţională, critici de teatru, sociologi, politologi.

          Invitaţilor străini li se asigură, de către organizatori, locuri la reprezentații, servicii hoteliere și transportul, conform prevederilor legale.

          Invitaţilor implicaţi în cadrul colocviilor, dezbaterilor, juriilor, în calitate de moderatori, comunicatori, membri ai unui juriu etc. li se va plăti un onorariu, în urma unei negocieri, conform prevederilor legale.

          Organizatorii asigură transfer auto în Bucureşti, de la gară şi aeroport la hotel şi către gară sau aeroport (dacă este cazul). Se asigură, de asemenea, transport local operativ în folosul festivalului (producţie, repetiţii, transport divers, pentru comitetul de organizare, colaboratori, participanți etc.).

 

C. Tipărituri, presă, protocol

          Festivalul asigură editarea şi producerea materialelor publicitare (bannere, afişe grafice şi panotică urbană care cuprinde programul reprezentaţiilor, fluturaşi, mape, pixuri inscripţionate cu sigla festivalului şi a teatrului gazdă, antete, caiete-program, trofee, sacoşe şi tricouri promoţionale cu sigla festivalului imprimată pe material, invitaţii, un ziar al festivalului realizat în colaborare cu studenţi ai unor facultăți de teatru şi critici de specialitate, alte materiale de promovare) specifice unei manifestări culturale de anvergură. Aceste materiale ajută la o mai bună vizibilitate a evenimentului, atât în Bucureşti, cât şi în ţară şi în străinătate.

          Festivalul asigură activitatea de presă, relaţiile cu publicul, protocolul (oferirea unor coşuri cu flori la sfârşitul spectacolelor și/ sau a unor evenimente conexe importante) şi realizarea unor manifestări colaterale (conferinţe de presă, întruniri de specialitate, mese rotunde, întâlniri cu oaspeţi străini, colocvii, discuții cu publicul după reprezentații etc.).

 

VIII. Activităţile specifice Festivalului

Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard se constituie într-o ofertă culturală complexă, modernă, inedită pe piaţa festivalieră din România, care va fi completată cu întâlniri ale publicului cu personalităţile invitate, în cadrul unor dezbateri, colocvii, sesiuni de autografe, depănări de amintiri, fotografii, filme şi producţii radio, totul înregistrat video şi transformat în DVD-uri de colecţie. Spectacolele prezentate în afara concursului se vor desfăşura în spaţiile precizate în capitolele precedente. În afara secţiunilor oficiale, se vor organiza şi secţiuni conexe: spectacole-lectură, colocvii, dezbateri, lansări de carte, concursuri, aniversări. Acestea vor avea loc în spaţiile teatrului și/ sau în cele ale unor teatre, instituţii culturale, librării partenere etc.

Se vor organiza evenimente stradale desfăşurate în spaţiile din preajma sediului, respectiv trotuarul din fața teatrului, parcarea aflată vizavi de teatru, bulevardul Magheru (între Piața Romană și Universitate). Acestea au menirea de a atrage atenţia trecătorilor, potenţiali spectatori, asupra manifestărilor din teatru.

          Organizatorii îşi propun ca Festivalul să câştige în importanţă şi autoritate an de an şi prin încheierea unor parteneriate cu alte teatre sau instituţii de cultură, astfel încât să poată propune şi dezvolta şi o secţiune off.  

Scopul urmărit este ca festivalul să câştige prestigiu şi amploare, printr-o conectare permanentă cu cei cărora le este destinat evenimentul: spectatorii bucureşteni și cei care vizitează Capitala. În acest sens, spectactorii vor fi implicaţi în toate evenimentele aflate în desfăşurare (tombole, concursuri cu premii constând în invitații la reprezentații, evenimente cu acces gratuit în limita locurilor disponibile: evenimente stradale, spectacole-lectură, colocvii), astfel încât, la sfârşitul festivalului, să avem oglinda opiniilor lor, cu propunerile şi cu aşteptările necesare pregătirii ediţiilor viitoare (completarea unor chestionare).

 

                  

Marinela ŢEPUŞ,

Directorul Teatrului Nottara