Echipa - FESTin pe Bulevard

Echipa

Echipa festivalului / Festival Team

Directorul, conceptul Festivalului /
Director & Festival Concept:
Marinela ŢEPUŞ

Selecționeri / Selection of Theater Productions:
Raluca RĂDULESCU, Marinela ȚEPUȘ 
(Secțiunea Criza pubertății, criza adolescenței – spectacole românești, 
Secțiunea Text sau pretext)
(Puberty and Adolescence Crises Section – Romanian productions, 
Text and Pretext Section)
Narcisa MOCANU 
(Secțiunea Criza pubertății, criza adolescenței – spectacole străine)
(Puberty and Adolescence Crises Section – Foreign productions)
Marinela ȚEPUȘ 
(Secțiunile Bulevardul Comediei şi Invitați speciali)
Comedy Boulevard & Special Guests Sections

Coordonatorul proiectului / Project Coordinator:
Diana SÂRBU

Spectator fidel al Teatrului Nottara, ambasadorul  Festivalului / 
Nottarra Theater Fan, Ambassador of the Festival:
Andreea MARIN

Directorul economic al Festivalului / Chief Financial Officer:
Gabriela GRĂDINARU
Contabil şef / Chief accountant:
Silvia POPESCU

Directorul tehnic al Festivalului / Festival Technical Director:
Ciprian DUICĂ

Departamentul juridic / Legal Department:
S.C.P.A. ȘTEFAN, BURECU ȘI ASOCIAȚII

Conceptul grafic al Festivalului / Festival Graphic Design:
Florentin ILIE
Prelucrarea grafică şi tehnoredactarea materialelor publicitare și
actualizarea site-ului / DTP and updating of the site www.festinpebulevard.ro: 
Florentin ILIE

Conceptul şi realizarea Trofeului Festivalului / 
Festival Trophy Design & Production:
Luigi Ştefan VARGA
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Timişoara
Member of Timişoara Branch of the Romanian Fine Arts Union 

Fotografii festivalului / Festival Photographers:
Sorin RADU, Maria ŞTEFĂNESCU, Ciprian DUICĂ

Conceptul şi regia evenimentului stradal / Street Event Concept & Producer:
Mihai LUNGEANU
Decorul / Set Design:
Victor DIACONU

Coordonatorul Secțiunii Eveniment stradal / Street Event Section Coordinator:
Valentin CORNEANU

Conceptul Secţiunii Colocvii / Colloquia Section Concept:
Coordonatorul Departamentului Colocvii / Colloquia Section Coordinator:
Cristina RUSIECKI

Conceptul Secţiunii Spectacole-lectură / 
Readings Section Concept:
Mihai LUNGEANU, Alexandru MÂZGĂREANU
Coordonatorii Secţiunii Spectacole-lectură / Readings Section Coordinators:
Claudiu SFIRSCHI-LĂUDAT, Mihai LUNGEANU
Regia spectacolelor-lectură / Readings Stage Directors:
Mihai LUNGEANU, Alexandru MÂZGĂREANU, 
Elena MORAR, Erwin ȘIMȘENSOHN
Traducerea textelor în limba română / Translation from :
Bogdan BUDEȘ, Elena MORAR, Valentina ZAHARIA

Coordonatorul Secţiunii Lansări de carte / Book Launch Section Coordinator:
Monica ANDRONESCU
Editura Nemira
Departament Lansări și stand de carte / Book LaunchTeam:
Monica NECȘOIU
Prezintă / Host: 
Monica ANDRONESCU
Oltița CÂNTEC

Conceptul și coordonatorul Secțiunii Expoziții / 
Exhibitons Section Concept and Coordinator:
Ioana Daniela GRIGORESCU

Conceptul şi coordonatorul Secţiunii Vedeta de lângă tine /
The Star Next to You Section Concept and Coordinator:
Irina IONESCU
Departament Secţiunea Vedeta de lângă tine / The Star next to You Department:
Mirela RĂDULESCU, Ioana Anca ION, Cristina SAVA, Consuella HARAGA

Coordonatorul Departamentului Relații cu trupele și invitații străini /
 Coordinator of the Department for Foreign Relations – troupes and guests:
Cristian NICOLAIE
Departament Relații cu trupele și invitații străini / Department for Foreign Relations – troupes and guests
Narcisa MOCANU, Roxana BUȘU, Silvia DUMITRACHE
Coordonatori voluntari:
Alex Mike GHEORGHIU, Mariana MIHALACHE

Coordonatorul Departamentului Protocol / Relații cu trupele și invitații din țară:
Coordinator of the Protocol Department /
Relations with national troupes and guests
Mihaela DUICĂ
Departament Relații cu trupele și invitații din țară /
Department for the Relations with national troupes and guests: 
Cristina TUDOR, Irina RADU
Șefi sală de spectacole: Head Usherettes
Doina COSTIN (Teatrul Nottara/ Nottara Theater)
Dan Marius ZARAFESCU (Teatrul Odeon, Teatrul Țăndărică, Teatrul ACT, TNB 
/ Odeon Theater, Ţăndărică Theater, ACT Theater, NTB)

Departament Protocol / Protocol Department Team:
Mariana MIHALACHE, Mihaela BĂTRÂNU, 
Consuella HARAGA, Cristina SAVA
Anca Ioana ION, Tudor MAREȘ
Cazări / Accomodation:
   Alexandra NOROCEA

Coordonatorul Departamentului tehnic al Festivalului și al transportului intern / Coordinator of the Technical Department of the Festival and National Transportation Coordinator:
Dana POPESCU
Departament tehnic / Technical Department:
Dragoș MOLOIU, Anca VARGA, Laura LIBIU
Şoferii Festivalului / Festival Drivers:
Dan EPURE, Mihai Dan DONA, Costică ANTON, Gheorghe SĂBĂREL, Gheorghe Ion ELIAN

Coordonatorul Departamentului Marketing / Marketing Department Coordinator:
Ana HRISTODORESCU
Comunicare cu presa / Media Communication Officer:
Cristina SAVA
Departament Marketing / Marketing Department:
 Ioana Daniela GRIGORESCU, Valentin CORNEANU

Coordonatorul Departamentului Sponsorizări și Parteneriate /
Coordinator  of the Sponsorship and Partnership Department:
Diana SÂRBU
Departament sponsorizări și Parteneriate / 
Sponsorship and Partnership Department
Mirela RĂDULESCU, Alexandra NOROCEA, Cristina SAVA

Coordonatorul Departamentului Redactare şi editare materiale publicitare /
On-line & Print Marketing Materials Coordinator:
Sînziana MILOȘOIU
Departament Redactare şi editare materiale publicitare /
Marketing Materials Team:
 Mara MANOLESCU
Redactare prezentări spectacole pentru site / 
Site Editors for the productions’ presentations:
Cristina RUSIECKI, Silvia DUMITRACHE, Sanda VIȘAN
Traducerea textelor pentru materialele publicitare și pentru site-ul Festivalului / English Translation for the Marketing materials and the Festival site : 
Sanda VIȘAN
Cap limpede materiale publicitare / Proof Readers for the Marketing materials:
Cristina RUSIECKI, Sînziana MILOŞOIU (română / Romanian)
Sanda VIȘAN (engleză / English)
Promovare pe rețelele de socializare / Social media promotion
Claudiu SFIRSCHI-LĂUDAT

Traducerea textelor în limba engleză pentru supratitrare / 
Supertitles English-languageTranslation:
Silvia DUMITRACHE, Sanda VIȘAN, Cristian SĂILEANU 

Coordonatorii  Ziarului festivalului / Festival Newspaper Coordinators:
Monica ANDRONESCU (redactor șef yorick.ro / Editor-in-chief of yorick.ro)
Dana IONESCU (redactor yorick.ro / editor of yorick.ro) 
Tehnoredactare / DTP: Magdalena Alina BITAY

 

Echipa Teatrului Nottara / Nottara Theater Team:

Manager (Director) / Managing Director: Marinela ŢEPUŞ
Contabil şef / Chief accountant: Silvia POPESCU

Compartiment Artistic / Artistic Department:
Actori / Actors:
Alexandru REPAN
Mircea DIACONU
Camelia ZORLESCU
Anda CAROPOL
Ion SIMINIE
Viorel COMĂNICI
Ioan HAIDUC
Constantin COTIMANIS
Catrinel DUMITRESCU
Victoria COCIAŞ
Cristian ŞOFRON
Adrian VĂNCICĂ
Alexandru JITEA
Ada NAVROT
Crenguţa HARITON
Cerasela IOSIFESCU
Ion GROSU
Luminiţa ERGA
Gabriel RĂUŢĂ
Anca BEJENARU
Dani POPESCU
Sorin COCIŞ
Cristian NICOLAIE
Lucian GHIMIŞI
Dan BORDEIANU
Andi VASLUIANU
Alexandru (Mike) GHEORGHIU
Andreea MĂCELARU ŞOFRON
Vlad ZAMFIRESCU
Mihai MARINESCU
Raluca GHEORGHIU
Ioana CALOTĂ LUPU
Filip Risio RISTOVSKI
Diana Iulia ROMAN
Daniela Cristina MINOIU
Corina DRAGOMIR LUCA
Laura VASILIU BOGOȘ
Mihaela SUBŢIRICĂ VOICU
Claudiu ROMILĂ
Cristina Manuela STOICA IVANCIUC
Rareş STOICA
Laura ANGHEL
Mircea TEODORESCU
Isabela Elena NEAMȚU
Șerban Victor GOMOI
Rareș Gabriel ANDRICI
Cristina Mona JUNCU
Răzvan Florin BĂNICĂ
Sorina ȘTEFĂNESCU


Serviciul de Specialitate Artistică / Artistic Department
Şef serviciu / Head of the Department:
Claudiu Nicolae SFIRSCHI-LĂUDAT
Consultanți artistici / Artistic Consultants:
Silvia DUMITRACHE, Cristina Monica RUSIECKI, Cristina SAVA
Secretari literari / Literary Office:
Anca Ioana ION, Valentin CORNEANU, Mirela RĂDULESCU
Regizori artistici / Directors:
Cristian JUNCU, Diana LUPESCU
Scenograf / Set Designer:
Ştefan CARAGIU

Serviciul Marketing-Vânzări-Relaţii cu publicul / Marketing-Sales-Public Relations Department:
Şef Serviciu / Head of the Department:
Ana HRISTODORESCU
Secretari PR / PR Secretaries :
Mariana MIHALACHE, Florentin ILIE
Casiere / Ticketing Agents:
Laurenţia RUSU, Mioara LUPU
Supraveghetoare sală / Head Usherettes:
Doina COSTIN, Mirela Nicoleta ȘTEFAN
Plasatoare / Usherettes:
Maria MATEI, Valentina CUCU, Dobre VIORICA, Cristache MARIA

Departament juridic /  Legal Department:
SCPA ȘTEFAN, BURECU și ASOCIAȚII

Birou Resurse Umane, Salarizare – Securitate şi sănătate în muncă / 
Human Resources, Litigation & Remuneration Department
Şef birou / Head of the Department:
Alexandra NOROCEA
Consilier / Counselor:
Elena Mihaela DUICĂ
Economist Resurse Umane / Human Resources Economist:
Mihaela BĂTRÂNU
Economist / Economist:
Tudor STOICA
Referent / Clerk:
Georgeta TIŢOIANU
Curier / Courier:
Petronela NICULIA

Compartiment Financiar – Contabilitate / Financial & Accounting Department:
Economiști / Economists:
Consuella HARAGA, Laura Georgiana NEGOESCU, Liliana DINCĂ
Contabil / Accountant:
Teodora ŞTEFĂNESCU

Serviciu Producţie - Aprovizionare / Production-Procurement Department
Şef serviciu / Head of the Department:
Cătălin STANCU, Mara MANOLESCU
Referent / Clerk:
Kristina CREȚU
Magazineri / Storepersons:
Ilie ANDA
Merceolog / Purchasing Agent
Costică ANTON

Arhivar / Registrar: 
Maria EPURE

Formaţie Muncitori/ Stagehands
Şef formaţie tâmplari / Head of the Carpentry Department:
Marian TIŢA
Tâmplari / Carpenters:
Nicolae NEACŞU, Alex Cristian IONESCU
Şef formaţie croitori / Head of the Tailoring Department:
Doina BACH
Croitor / Tailor:
Ion BAŞTUREA

Compartiment Achiziţii Publice / Public Acquisitions Department
Economist achiziţii publice / Public Acquisitions Economist:
Mihai DONA
Inspector de specialitate / Acquisitions Inspector:
Monica NECŞOIU

Serviciul Exploatare Scenă / Stagehands Department:
Şef serviciu / Head of the Department:
Ciprian Nicolae DUICĂ
Birou regizorat tehnic / Stage Management Department:
Şef birou / Head of the Department:
Dana POPESCU
Regizori tehnici / Assistants Stage Manager:
Dragoş MOLOIU, Laura LIBIU, Anca VARGA
Sufleori / Prompters:
Raluca JUGĂNARU GROSU, Simona BUŞOIU, 
Raluca TIŢA, Amelia Margareta STUPARU 
Formaţie muncitori / Stagehands:
Şef formaţie lumini / Master electrician:
Paul Florin DOANŢĂ 
Operatori lumini / Lighting Technicians:
Constantin ION, Dan IORDĂNESCU,
Marian Mădălin RAICU, Ionuţ Emil CHERANA, Victor SURDU
Operatori sunet / Audio Technicians:
Marius FLOREA, Bogdan GADOLA, 
Robert ŢÂCU, Florin RAICU
Cabiniere / Costume Changers:
Maria CUCU, Ioana DĂNILĂ, Livioara ADĂSCĂLIŢEI,
Anişoara POPA, Mihaela ZAMFIR
Machiaj şi peruci / Make-up and Wigs: 
Florica MÂZGĂREANU
Şef formaţie mânuitori decor / Head of Stagehands Office:
Gheorghe SĂBĂREL
Mânuitori decor / Stagehands:
Constantin BĂRBULESCU, Cristian TUDOR,
Marin DASCĂLU, Octavian Ştefan IONESCU, Marius NEGOIŢĂ,
Freddy PARASCHIV, Bogdan CHICHEA, Aurelian Florin SCHIPOR,
Nicușor MAICAN, Ciprian Alexandru UDRIȘTE, Ionuț EPURE, Costel Cristian UZARCIUC, Ştefănel VASILE, Costinel-Marius ACASANDRI, Marin Nicolae PARDAILLAN, Gheorghe Ion ELIAN

Șef formație muncitor / Head of Workers’ Unit:
Constantin LĂPUŞAN
Recuziteri / Property Masters:
Paula TICOVSCHI, Petre SCRIOŞTEANU, 
Daniel CIOFLAN, Adrian Nicolae EDU
Tapiţer / Upholsterer:
Costel VASILESCU
Spălătoreasă / Laundrywoman:
Manuela ZĂRNESCU

Serviciul  Administrativ / Administrative Department
Șef birou / Head of the Department:
Dan-Marius ZARAFESCU
Referent de specialitate / Specialty Assistant:
Dănuţ Renţ LUCA
Administrator / Administrator:
Florea BADEA
Şofer / Driver:
Dan EPURE
Electrician / Electrician:
Petre MATACHE
Îngrijitor / Caretaker:
Angelica Emilia ROȘU

Echipa festivalului / Festival Team

Directorul, conceptul Festivalului /
Director & Festival Concept:
Marinela ŢEPUŞ

Selecționeri / Selection of Theater Productions:
Raluca RĂDULESCU, Marinela ȚEPUȘ 
(Secțiunea Criza pubertății, criza adolescenței – spectacole românești, 
Secțiunea Text sau pretext)
(Puberty and Adolescence Crises Section – Romanian productions, 
Text and Pretext Section)
Narcisa MOCANU 
(Secțiunea Criza pubertății, criza adolescenței – spectacole străine)
(Puberty and Adolescence Crises Section – Foreign productions)
Marinela ȚEPUȘ 
(Secțiunile Bulevardul Comediei şi Invitați speciali)
Comedy Boulevard & Special Guests Sections

Coordonatorul proiectului / Project Coordinator:
Diana SÂRBU

Spectator fidel al Teatrului Nottara, ambasadorul  Festivalului / 
Nottarra Theater Fan, Ambassador of the Festival:
Andreea MARIN

Directorul economic al Festivalului / Chief Financial Officer:
Gabriela GRĂDINARU
Contabil şef / Chief accountant:
Silvia POPESCU

Directorul tehnic al Festivalului / Festival Technical Director:
Ciprian DUICĂ

Departamentul juridic / Legal Department:
S.C.P.A. ȘTEFAN, BURECU ȘI ASOCIAȚII

Conceptul grafic al Festivalului / Festival Graphic Design:
Florentin ILIE
Prelucrarea grafică şi tehnoredactarea materialelor publicitare și
actualizarea site-ului / DTP and updating of the site www.festinpebulevard.ro: 
Florentin ILIE

Conceptul şi realizarea Trofeului Festivalului / 
Festival Trophy Design & Production:
Luigi Ştefan VARGA
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Timişoara
Member of Timişoara Branch of the Romanian Fine Arts Union 

Fotografii festivalului / Festival Photographers:
Sorin RADU, Maria ŞTEFĂNESCU, Ciprian DUICĂ

Conceptul şi regia evenimentului stradal / Street Event Concept & Producer:
Mihai LUNGEANU
Decorul / Set Design:
Victor DIACONU

Coordonatorul Secțiunii Eveniment stradal / Street Event Section Coordinator:
Valentin CORNEANU

Conceptul Secţiunii Colocvii / Colloquia Section Concept:
Coordonatorul Departamentului Colocvii / Colloquia Section Coordinator:
Cristina RUSIECKI

Conceptul Secţiunii Spectacole-lectură / 
Readings Section Concept:
Mihai LUNGEANU, Alexandru MÂZGĂREANU
Coordonatorii Secţiunii Spectacole-lectură / Readings Section Coordinators:
Claudiu SFIRSCHI-LĂUDAT, Mihai LUNGEANU
Regia spectacolelor-lectură / Readings Stage Directors:
Mihai LUNGEANU, Alexandru MÂZGĂREANU, 
Elena MORAR, Erwin ȘIMȘENSOHN
Traducerea textelor în limba română / Translation from :
Bogdan BUDEȘ, Elena MORAR, Valentina ZAHARIA

Coordonatorul Secţiunii Lansări de carte / Book Launch Section Coordinator:
Monica ANDRONESCU
Editura Nemira
Departament Lansări și stand de carte / Book LaunchTeam:
Monica NECȘOIU
Prezintă / Host: 
Monica ANDRONESCU
Oltița CÂNTEC

Conceptul și coordonatorul Secțiunii Expoziții / 
Exhibitons Section Concept and Coordinator:
Ioana Daniela GRIGORESCU

Conceptul şi coordonatorul Secţiunii Vedeta de lângă tine /
The Star Next to You Section Concept and Coordinator:
Irina IONESCU
Departament Secţiunea Vedeta de lângă tine / The Star next to You Department:
Mirela RĂDULESCU, Ioana Anca ION, Cristina SAVA, Consuella HARAGA

Coordonatorul Departamentului Relații cu trupele și invitații străini /
 Coordinator of the Department for Foreign Relations – troupes and guests:
Cristian NICOLAIE
Departament Relații cu trupele și invitații străini / Department for Foreign Relations – troupes and guests
Narcisa MOCANU, Roxana BUȘU, Silvia DUMITRACHE
Coordonatori voluntari:
Alex Mike GHEORGHIU, Mariana MIHALACHE

Coordonatorul Departamentului Protocol / Relații cu trupele și invitații din țară:
Coordinator of the Protocol Department /
Relations with national troupes and guests
Mihaela DUICĂ
Departament Relații cu trupele și invitații din țară /
Department for the Relations with national troupes and guests: 
Cristina TUDOR, Irina RADU
Șefi sală de spectacole: Head Usherettes
Doina COSTIN (Teatrul Nottara/ Nottara Theater)
Dan Marius ZARAFESCU (Teatrul Odeon, Teatrul Țăndărică, Teatrul ACT, TNB 
/ Odeon Theater, Ţăndărică Theater, ACT Theater, NTB)

Departament Protocol / Protocol Department Team:
Mariana MIHALACHE, Mihaela BĂTRÂNU, 
Consuella HARAGA, Cristina SAVA
Anca Ioana ION, Tudor MAREȘ
Cazări / Accomodation:
   Alexandra NOROCEA

Coordonatorul Departamentului tehnic al Festivalului și al transportului intern / Coordinator of the Technical Department of the Festival and National Transportation Coordinator:
Dana POPESCU
Departament tehnic / Technical Department:
Dragoș MOLOIU, Anca VARGA, Laura LIBIU
Şoferii Festivalului / Festival Drivers:
Dan EPURE, Mihai Dan DONA, Costică ANTON, Gheorghe SĂBĂREL, Gheorghe Ion ELIAN

Coordonatorul Departamentului Marketing / Marketing Department Coordinator:
Ana HRISTODORESCU
Comunicare cu presa / Media Communication Officer:
Cristina SAVA
Departament Marketing / Marketing Department:
 Ioana Daniela GRIGORESCU, Valentin CORNEANU

Coordonatorul Departamentului Sponsorizări și Parteneriate /
Coordinator  of the Sponsorship and Partnership Department:
Diana SÂRBU
Departament sponsorizări și Parteneriate / 
Sponsorship and Partnership Department
Mirela RĂDULESCU, Alexandra NOROCEA, Cristina SAVA

Coordonatorul Departamentului Redactare şi editare materiale publicitare /
On-line & Print Marketing Materials Coordinator:
Sînziana MILOȘOIU
Departament Redactare şi editare materiale publicitare /
Marketing Materials Team:
 Mara MANOLESCU
Redactare prezentări spectacole pentru site / 
Site Editors for the productions’ presentations:
Cristina RUSIECKI, Silvia DUMITRACHE, Sanda VIȘAN
Traducerea textelor pentru materialele publicitare și pentru site-ul Festivalului / English Translation for the Marketing materials and the Festival site : 
Sanda VIȘAN
Cap limpede materiale publicitare / Proof Readers for the Marketing materials:
Cristina RUSIECKI, Sînziana MILOŞOIU (română / Romanian)
Sanda VIȘAN (engleză / English)
Promovare pe rețelele de socializare / Social media promotion
Claudiu SFIRSCHI-LĂUDAT

Traducerea textelor în limba engleză pentru supratitrare / 
Supertitles English-languageTranslation:
Silvia DUMITRACHE, Sanda VIȘAN, Cristian SĂILEANU 

Coordonatorii  Ziarului festivalului / Festival Newspaper Coordinators:
Monica ANDRONESCU (redactor șef yorick.ro / Editor-in-chief of yorick.ro)
Dana IONESCU (redactor yorick.ro / editor of yorick.ro) 
Tehnoredactare / DTP: Magdalena Alina BITAY

 

Echipa Teatrului Nottara / Nottara Theater Team:

Manager (Director) / Managing Director: Marinela ŢEPUŞ
Contabil şef / Chief accountant: Silvia POPESCU

Compartiment Artistic / Artistic Department:
Actori / Actors:
Alexandru REPAN
Mircea DIACONU
Camelia ZORLESCU
Anda CAROPOL
Ion SIMINIE
Viorel COMĂNICI
Ioan HAIDUC
Constantin COTIMANIS
Catrinel DUMITRESCU
Victoria COCIAŞ
Cristian ŞOFRON
Adrian VĂNCICĂ
Alexandru JITEA
Ada NAVROT
Crenguţa HARITON
Cerasela IOSIFESCU
Ion GROSU
Luminiţa ERGA
Gabriel RĂUŢĂ
Anca BEJENARU
Dani POPESCU
Sorin COCIŞ
Cristian NICOLAIE
Lucian GHIMIŞI
Dan BORDEIANU
Andi VASLUIANU
Alexandru (Mike) GHEORGHIU
Andreea MĂCELARU ŞOFRON
Vlad ZAMFIRESCU
Mihai MARINESCU
Raluca GHEORGHIU
Ioana CALOTĂ LUPU
Filip Risio RISTOVSKI
Diana Iulia ROMAN
Daniela Cristina MINOIU
Corina DRAGOMIR LUCA
Laura VASILIU BOGOȘ
Mihaela SUBŢIRICĂ VOICU
Claudiu ROMILĂ
Cristina Manuela STOICA IVANCIUC
Rareş STOICA
Laura ANGHEL
Mircea TEODORESCU
Isabela Elena NEAMȚU
Șerban Victor GOMOI
Rareș Gabriel ANDRICI
Cristina Mona JUNCU
Răzvan Florin BĂNICĂ
Sorina ȘTEFĂNESCU


Serviciul de Specialitate Artistică / Artistic Department
Şef serviciu / Head of the Department:
Claudiu Nicolae SFIRSCHI-LĂUDAT
Consultanți artistici / Artistic Consultants:
Silvia DUMITRACHE, Cristina Monica RUSIECKI, Cristina SAVA
Secretari literari / Literary Office:
Anca Ioana ION, Valentin CORNEANU, Mirela RĂDULESCU
Regizori artistici / Directors:
Cristian JUNCU, Diana LUPESCU
Scenograf / Set Designer:
Ştefan CARAGIU

Serviciul Marketing-Vânzări-Relaţii cu publicul / Marketing-Sales-Public Relations Department:
Şef Serviciu / Head of the Department:
Ana HRISTODORESCU
Secretari PR / PR Secretaries :
Mariana MIHALACHE, Florentin ILIE
Casiere / Ticketing Agents:
Laurenţia RUSU, Mioara LUPU
Supraveghetoare sală / Head Usherettes:
Doina COSTIN, Mirela Nicoleta ȘTEFAN
Plasatoare / Usherettes:
Maria MATEI, Valentina CUCU, Dobre VIORICA, Cristache MARIA

Departament juridic /  Legal Department:
SCPA ȘTEFAN, BURECU și ASOCIAȚII

Birou Resurse Umane, Salarizare – Securitate şi sănătate în muncă / 
Human Resources, Litigation & Remuneration Department
Şef birou / Head of the Department:
Alexandra NOROCEA
Consilier / Counselor:
Elena Mihaela DUICĂ
Economist Resurse Umane / Human Resources Economist:
Mihaela BĂTRÂNU
Economist / Economist:
Tudor STOICA
Referent / Clerk:
Georgeta TIŢOIANU
Curier / Courier:
Petronela NICULIA

Compartiment Financiar – Contabilitate / Financial & Accounting Department:
Economiști / Economists:
Consuella HARAGA, Laura Georgiana NEGOESCU, Liliana DINCĂ
Contabil / Accountant:
Teodora ŞTEFĂNESCU

Serviciu Producţie - Aprovizionare / Production-Procurement Department
Şef serviciu / Head of the Department:
Cătălin STANCU, Mara MANOLESCU
Referent / Clerk:
Kristina CREȚU
Magazineri / Storepersons:
Ilie ANDA
Merceolog / Purchasing Agent
Costică ANTON

Arhivar / Registrar: 
Maria EPURE

Formaţie Muncitori/ Stagehands
Şef formaţie tâmplari / Head of the Carpentry Department:
Marian TIŢA
Tâmplari / Carpenters:
Nicolae NEACŞU, Alex Cristian IONESCU
Şef formaţie croitori / Head of the Tailoring Department:
Doina BACH
Croitor / Tailor:
Ion BAŞTUREA

Compartiment Achiziţii Publice / Public Acquisitions Department
Economist achiziţii publice / Public Acquisitions Economist:
Mihai DONA
Inspector de specialitate / Acquisitions Inspector:
Monica NECŞOIU

Serviciul Exploatare Scenă / Stagehands Department:
Şef serviciu / Head of the Department:
Ciprian Nicolae DUICĂ
Birou regizorat tehnic / Stage Management Department:
Şef birou / Head of the Department:
Dana POPESCU
Regizori tehnici / Assistants Stage Manager:
Dragoş MOLOIU, Laura LIBIU, Anca VARGA
Sufleori / Prompters:
Raluca JUGĂNARU GROSU, Simona BUŞOIU, 
Raluca TIŢA, Amelia Margareta STUPARU 
Formaţie muncitori / Stagehands:
Şef formaţie lumini / Master electrician:
Paul Florin DOANŢĂ 
Operatori lumini / Lighting Technicians:
Constantin ION, Dan IORDĂNESCU,
Marian Mădălin RAICU, Ionuţ Emil CHERANA, Victor SURDU
Operatori sunet / Audio Technicians:
Marius FLOREA, Bogdan GADOLA, 
Robert ŢÂCU, Florin RAICU
Cabiniere / Costume Changers:
Maria CUCU, Ioana DĂNILĂ, Livioara ADĂSCĂLIŢEI,
Anişoara POPA, Mihaela ZAMFIR
Machiaj şi peruci / Make-up and Wigs: 
Florica MÂZGĂREANU
Şef formaţie mânuitori decor / Head of Stagehands Office:
Gheorghe SĂBĂREL
Mânuitori decor / Stagehands:
Constantin BĂRBULESCU, Cristian TUDOR,
Marin DASCĂLU, Octavian Ştefan IONESCU, Marius NEGOIŢĂ,
Freddy PARASCHIV, Bogdan CHICHEA, Aurelian Florin SCHIPOR,
Nicușor MAICAN, Ciprian Alexandru UDRIȘTE, Ionuț EPURE, Costel Cristian UZARCIUC, Ştefănel VASILE, Costinel-Marius ACASANDRI, Marin Nicolae PARDAILLAN, Gheorghe Ion ELIAN

Șef formație muncitor / Head of Workers’ Unit:
Constantin LĂPUŞAN
Recuziteri / Property Masters:
Paula TICOVSCHI, Petre SCRIOŞTEANU, 
Daniel CIOFLAN, Adrian Nicolae EDU
Tapiţer / Upholsterer:
Costel VASILESCU
Spălătoreasă / Laundrywoman:
Manuela ZĂRNESCU

Serviciul  Administrativ / Administrative Department
Șef birou / Head of the Department:
Dan-Marius ZARAFESCU
Referent de specialitate / Specialty Assistant:
Dănuţ Renţ LUCA
Administrator / Administrator:
Florea BADEA
Şofer / Driver:
Dan EPURE
Electrician / Electrician:
Petre MATACHE
Îngrijitor / Caretaker:
Angelica Emilia ROȘU