Echipa - FESTin pe Bulevard

Echipa

Echipa festivalului / Festival Team

 

Directorul, conceptul Festivalului și selecţia spectacolelor româneşti/

Director, Festival Concept & Selection of Romanian Productions:

Marinela ŢEPUŞ

 

Directorul executiv al Festivalului/ Festival Executive Director:

Narcis AFRĂSINEI

 

Directorul economic al Festivalului / Chief Financial Officer:

Gabriela GRĂDINARU

Contabil şef / Chief accountant:

Silvia POPESCU

 

Directorul tehnic al Festivalului/ Festival Technical Director:

Ciprian DUICĂ

 

Departamentul juridic / Legal Department:

S.C.P.A. ȘTEFAN, BURECU ȘI ASOCIAȚII

 

Conceptul grafic al Festivalului / Festival Graphic Design:

Cosmin ARDELEANU

Prelucrarea grafică şi tehnoredactarea materialelor publicitare și

actualizarea site-ului / DTP and updating of the site www.festinpebulevard.ro:

 Florentin ILIE

 

Conceptul şi realizarea Trofeului Festivalului /

Festival Trophy Design & Production:

Luigi Ştefan VARGA

membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Timişoara

Member of Timişoara Branch of the Romanian Fine Arts Union

 

Selecția spectacolelor din cadrul Secțiunii NETA/

Selection of the NETA Section productions:

Blagoja STEFANOVSKI

președinte NETA/ NETA President

 

Ambasadorul cultural al Festivalului/ Cultural Ambassador of the Festival:

Maria COMAN

 

Fotografii festivalului / Festival Photographers:

Sorin RADUMaria ŞTEFĂNESCUCiprian DUICĂ

 

Conceptul şi regia evenimentului stradal – FESTINuntă cu surprize/

Street Event Concept & Producer:

Mihai LUNGEANU

Decorul / Set Design:

Victor DIACONU

Costumele/ Costumes:

Luana DRĂGOIESCU

Coordonatorul Secțiunii Eveniment stradal / Street Event Coordinator:

Dan-Marius ZARAFESCU

 

Conceptul Secţiunii Colocvii / Colloquia Section Concept:

Sanda VIȘAN, Mircea MORARIU, Marinela ȚEPUȘ

Coordonatorul Departamentului Colocvii / Colloquia Section Coordinators:

Corina ANGHEL

 

Conceptul Secţiunii Spectacole-lectură (focus pe dramaturgia maghiară  Hungarian contemporană) / Readings Section Concept (Focus on Contemporary Hungarian Dramaturgy):

Mihai Lungeanu

Coordonatorii Secţiunii Spectacole-lectură/ Readings Section Coordinators:

Roxana BUȘU, Mihai LUNGEANU

Regia spectacolelor-lectură/ Readings Section Stage Directors:

Mihai LUNGEANUAlexandru MÂZGĂREANUAdela BIȚICA

Traducerea textelor din limba maghiară/Translation from Hungarian:

Zeno FODOR, Ion CALION

 

Coordonatorul Secţiunii Lansări de carte / Book Releases Section Coordinator:

Melania CERCEL

Departament Lansări și stand de carte / Book Releases Team:

Monica NECȘOIU

Prezintă / Host:

Florica ICHIM

redactorul-şef al revistei Teatrul azi, preşedinta Fundaţiei Camil Petrescu /

Editor-in-chief of Teatrul azi –Theatre Today – magazine,

president of Camil Petrescu Foundation

Oltița CÂNTEC

critic de teatru, președintele Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România (AICT.RO)/ theater critic, President of the International Theater Critics’ Association (IATC.RO)

 

Conceptul și coordonatorul Secțiunii Expoziție de fotografie „De pe scenă pe simeze/ Photo exhibition ”From the Stage to the Picture Rails” Concept and Coordinator:

Ioana Daniela GRIGORESCU

 

Conceptul şi coordonatorul Secţiunii Vedeta de lângă tine/

The Star Next to You Section Concept and Coordinator:

Irina IONESCU

Departament Secţiunea Vedeta de lângă tine / The star next to you Department:

Paula VARGA, Consuella HARAGA Ioana Daniela GRIGORESCU

 

Coordonatorul Departamentului Relații cu trupele și invitații străini/

 Coordinator of the Department for Foreign Relations – troupes and guests:

Cristian NICOLAIE

Departament Relații cu trupele și invitații străini/ Department for Foreign Relations – troupes and guests

Roxana BUȘU, Corina ANGHEL, Adina Maria DUȚĂ

 

Coordonatorul Departamentului Protocol/ Relații cu trupele și invitații din țară:

Coordinator of the Protocol Department/

Relations with national troupes and guests

Mihaela DUICĂ

Departament Relații cu trupele și invitații din țară/

Department for National Relations with troupes and guests:

Cristina TUDOR, Irina RADU

Șefi sală de spectacole: Head Usherette

Doina COSTIN (Teatrul Nottara/ Nottara Theater)

Camelia GAVRILĂ (Teatrul Odeon, Teatrul Țăndărică/ Odeon and Tandarica Theaters)

Departament Protocol / Protocol Department Team:

Mariana BASALĂUMihaela BĂTRÂNUConsuella HARAGA,

Melania CERCELIoana Daniela GRIGORESCU, Georgiana GOGA

Cazări / Accomodation: Alexandra NOROCEA

 

Coordonatorul Departamentului tehnic al Festivalului și

coordonatorul transportului intern/ Coordinator of the Technical Department of the Festival and National Transportation Coordinator:

Dana POPESCU

Departament tehnic / Technical Department:

Dragoș MOLOIU, Anca VARGA, Ionela BAHNARU, Laura LIBIU

Şoferii Festivalului / Festival Drivers:

Dan EPURE, Gheorghe BABOI, Mihai Dan DONA, Florentin ILIE

 

Coordonatorul Departamentului Marketing / Marketing Department Coordinator:

Alexandru POPA

Comunicare cu presa / Media Communication:

Paula VARGA, Alex Dumitru FILIMON

Departament Marketing / Marketing Department:

Melania CERCEL, Ioana Daniela GRIGORESCU, Alex Dumitru FILIMON

 

Coordonatorul Departamentului Sponsorizări și Parteneriate/

Coordinator  of the Sponsorship and Partnership Department:

Paula VARGA

Departament sponsorizări și Parteneriate/

Sponsorship and Partnership Department

Anca Ioana ION, Alexandra NOROCEA

 

Coordonatorul Departamentului Redactare şi editare materiale publicitare/

On-line & Print Marketing Materials Coordinator:

Sânziana MILOȘOIU

Departament Redactare şi editare materiale publicitare/

Marketing Materials Team:

 Carmen UNGUREANU

Redactare prezentări spectacole pentru site/

Site Editors for the productions’ presentations:

Corina ANGHEL, Sanda VIȘAN

Traducerea textelor pentru materialele publicitare și pentru site-ul Festivalului / English Translation:

Sanda VIȘAN

Cap limpede materiale publicitare / Proof Readers:

Sînziana MILOŞOIU (română / Romanian)

Sanda VIȘAN (engleză / English)

 

Traducerea textelor în limba engleză pentru supratitrare/ Supertitles English-language Translation:

Cristina CRĂCIUN, Paula VARGA

Traducerea textului din limba cehă în limba română pentru supratitrare/ Supertitles Czech into Romanian-language Translations

Mircea Dan DUȚĂ

 

Coordonatorii  Ziarului festivalului / Festival Newspaper Coordinators:

Monica ANDRONESCU (redactor șef yorick.ro/ Editor-in-chief of yorick.ro)

Dana IONESCU (redactor yorick.ro/ editor of yorick.ro)

Bianca MORUŞ

Redactori: studenţi și masteranzi ai Specializării Teatrologie de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale (București), Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Teatru și Televiziune (Cluj-Napoca), Universitatea de Arte, Facultatea de Arte – Departamentul de Teatru (Târgu Mureș) / Editors: ........, Bachelor & Master Students from the Theater Studies Departments of the Theater and Television Faculty of the Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca, , The Theater Department of the Arts Faculty of the Arts University in Târgu Mureṣ

 

Echipa Teatrului Nottara Nottara Theater Team:

Director (Manager) / Manager: Marinela ŢEPUŞ

Director Adjunct / Deputy Director: Dan-Marius ZARAFESCU

Contabil şef / Chief accountant: Silvia POPESCU

 

Compartiment Artistic / Artistic Department:

Actori / Actors:

Alexandru REPAN

Mircea DIACONU

Camelia ZORLESCU

Anda CAROPOL

Ion SIMINIE

Viorel COMĂNICI

Ioan HAIDUC

Constantin COTIMANIS

Catrinel DUMITRESCU

Victoria COCIAŞ

Cristian ŞOFRON

Adrian VĂNCICĂ

Alexandru JITEA

Ada NAVROT

Crenguţa HARITON

Cerasela IOSIFESCU

Ion GROSU

Luminiţa ERGA

Gabriel RĂUŢĂ

Anca BEJENARU

Dani POPESCU

Sorin COCIŞ

Cristian NICOLAIE

Lucian GHIMIŞI

Dan BORDEIANU

Andi VASLUIANU

Alexandru (Mike) GHEORGHIU

Andreea MĂCELARU ŞOFRON

Vlad ZAMFIRESCU

Mihai MARINESCU

Raluca GHEORGHIU

Ioana CALOTĂ

Cristina FLOREA

Filip Risio RISTOVSKI

Diana ROMAN

Daniela MINOIU

Corina DRAGOMIR

Laura VASILIU

Mihaela SUBŢIRICĂ

Claudiu ROMILĂ

Cristina STOICA IVANCIUC

Rareş STOICA

Laura ANGHEL

Mircea TEODORESCU

 

Serviciul de Specialitate Artistică / Art Specialty Department

şef serviciu / Head of Department:

Corina ANGHEL

Consultanți artistici/ Artistic Consultants:

Mădălina NEGREA, Paula VARGA

Secretari literari/Literary Office:

Roxana BUȘU, Anca Ioana ION, Alex Dumitru FILIMON

Regizori artistici / Stage Directors:

Cristian JUNCUDiana LUPESCU

Scenograf / Set Designer:

Ştefan CARAGIU

referent literar / Assistant:

Mariana BASALĂU

 

Serviciul Marketing-Vânzări-Relaţii cu publicul / Marketing-Sales-Public Relations Department:

şef Serviciu  / Head of Department:

Alexandru POPA

secretar PR / PR Secretary:

Melania CERCEL

referent / Clerk:

Monica NECŞOIU

casiere / Cashiers:

Laurenţa RUSUMioara LUPU

supraveghetoare sală / Hall Supervisors:

Doina COSTINMirela BRATU

plasatoare / Usherettes:

Maria MATEI, Valentina CUCUNeta MIHĂILĂ

 

Birou Resurse Umane, Salarizare, Contencios – Securitate şi sănătate în muncă/ Human Resources, Litigation & Remuneration Department

şef birou / Head of Department:

Alexandra NOROCEA

Compartiment juridic / Law Department:

SCPA ȘTEFAN, BURECU și ASOCIAȚII

economist Resurse Umane / Human Resources Economist:

Mihaela BĂTRÂNU

referenți/ Clerks:

Georgeta TIŢOIANUTudor STOICA

curier / Courier:

Petronela NICULIA

 

Compartiment Financiar – Contabilitate / Financial & Accounting Department:

economiști / Economists:

Consuella HARAGALaura Georgiana NEGOESCU

contabili / Accountants:

Florentin ILIETeodora ŞTEFĂNESCU

 

Serviciu Producţie – Aprovizionare - Achiziţii Publice/

Production –Procurement– Public Acquisitions Department

şef serviciu/ Head of Department:

Cătălin STANCU

economist achiziţii publice/ Public Acquisitions Economist:

Mihai DONA

magazineri/ Storeman:

Ilie ANDA, Liliana DINCĂ

arhivar/ Registrar:

Maria EPURE

 

Formaţie Muncitori/ Workers’ Department

şef formaţie tâmplari/ Head of Carpentry Department:

Marian TIŢA

tâmplari/ Carpenters:

Nicolae NEACŞUAlex Cristian IONESCU

şef formaţie croitori/ Head of Tailoring Department:

Doina BACH

croitor/ Tailor:

Ion BAŞTUREA

 

Serviciul Exploatare Scenă/ Stage Management Department:

şef serviciu/ Head of Department:

Ciprian Nicolae DUICĂ

Birou regizorat tehnic/ Technical Direction Department:

şef birou/ Head of Department:

Dana POPESCU

regizori tehnici/ Technical Directors:

Dragoş MOLOIU, Ionela BAHNARU,

Laura LIBIU, Anca VARGA

sufleori/ Prompters:

Raluca JUGĂNARU GROSUSimona BUŞOIU, Raluca TIŢA

formaţie muncitori/ Workers’ Department:

şef formaţie lumini/ Head of Lights Department:

Dan IORDĂNESCU

operatori lumini/ Lights Technicians:

Constantin IONPaul Florin DOANŢĂ,

Marian Mădălin RAICUIonuţ Emil CHERANA

operatori sunet/ Sound Technicians:

Robert ŢÂCUMarius FLOREA,

Bogdan GADOLA

cabiniere/ Dressers:

Maria CUCUIoana DĂNILĂLivioara ADĂSCĂLIŢEI,

Anişoara POPAMihaela ZAMFIR

machiaj şi peruciMake-up and Wigs:

Florica Mâzgăreanu

şef formaţie mânuitori decor/ Head of Stagehands Department:

Gheorghe SĂBĂREL

mânuitori decor/ Stagehands:

Constantin BĂRBULESCU, Cristian TUDOR,

Marin DASCĂLUOctavian Ştefan IONESCUMarius NEGOIŢĂ,

Freddy PARASCHIVBogdan CHICHEAAurelian Florin SCHIPOR,

Nicușor MAICANCostică EPURE, Costel Cristian UZARCIUC

recuziteri/ Property Masters:

Constantin LĂPUŞAN,

Paula TICOVSCHI, Petre SCRIOŞTEANUDaniel CIOFLAN

tapiţer/ Upholsterer:

Costel VASILESCU

şofer/ Driver:

Dan EPURE

spălătoreasă/ Laundrywoman:

Manuela ZĂRNESCU

 

Compartiment Administrativ/ Administrative Department

referent de specialitate/ Specialty Assistant:

Dănuţ Renţ LUCA

administrator/ Administrator:

Florea BADEA

electrician/ Electrician:

Petre MATACHE

Îngrijitor/ Caretaker:

Angelica Emilia ROȘU